Maah maahyo Xarafka (A) - Furahanolosha.tkka baro wax walba